Pieke Dormans

Pieke is sinds 2014 betrokken bij de stichting. In het verleden heeft hij zich voornamelijk beziggehouden met acquisitie. Nu vervult hij een ondersteunende rol waarbij hij de nieuwe jongens bij de hand zal nemen en waar nodig assisteren.


U kunt niet meer reageren.

U kunt niet meer reageren.