Vet Cool Man

Stichting geluk en vrijheid

Copyright Notice

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot stichting Geluk en Vrijheid (hierna: “de Stichting”) en het logo van de Stichting, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij de Stichting. De Stichting behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze (mobiele) website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij de Stichting. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, te kopieren, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien én voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers. Het (intellectuele) eigendomsrechten van het beeldmateriaal dat in opdracht van de Stichting tijdens de uitvoering van haar evenementen tot stand is gekomen behoort toe aan de Stichting. Door ondertekening van de algemene voorwaarden dragen deelnemers aan activiteiten van de Stichting enig recht van intellectueel eigendom, waaronder naburig recht zou kunnen doen geleden, geheel en onvoorwaardelijk over aan de Stichting.

Wijzigingen copyright notice

Wij behouden ons het recht voor de Copyright Notice aan te passen. De Copyright Notice is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2015.