Vet Cool Man

Jaarverslag

Stichting Geluk en Vrijheid streeft naar een transparant financieel beleid. De balans, de staat van baten en lasten en een financieel jaarverslag zal na afloop van ieder boekjaar op de website van de stichting gepubliceerd worden, alsmede binnen ons ANBI-publicatieportaal. Heeft u naar aanleiding van één van deze documenten ideeën, opmerkingen, wensen of klachten neemt u dan alstublieft contact met ons op via het contactformulier.