Vet Cool Man

veelgestelde vragen

Elk jaar nemen weer 150 nieuwe gezinnen deel aan de Vet Cool Man. Hoewel we een harde kern van Porscherijders hebben is ook een groot deel hiervan nieuw voor het evenement. Dit roept in het begin vaak vragen op. Om het zoeken naar antwoorden gemakkelijk te maken hebben wij op deze pagina een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen. Indien uw vraag er niet bij staat neem dan even via het contactformulier contact met ons op.

In een gezin waar een kind ziek of gehandicapt is, gaat er begrijpelijk veel aandacht naar het zieke of gehandicapte kind. Wanneer in het gezin nog andere kinderen aanwezig zijn kunnen deze in een moeilijke positie komen te zitten. Wij vinden dat de Vet Cool Man daarom een dag voor het hele gezin moet zijn. Aangezien veel Porsches plaats bieden aan slechts één passagiertje kiezen we voor een kleine overmaat aan Porsches ten opzichte van het aantal gezinnen.

Om iedereen van deze mooie dag te kunnen laten genieten nodigen we elk jaar nieuwe gezinnen uit. Deelname is dus in principe eenmalig, maar soms kan het voorkomen dat het niet lukt om 150 nieuwe gezinnen uit te nodigen. Gezinnen kunnen dan vanaf een wachtlijst alsnog geplaatst worden.

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Het is voor stichting Geluk en Vrijheid organisatorisch en praktisch niet mogelijk om vanaf andere locaties te vertrekken. De deelnemende ziekenhuizen zijn in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Nijmegen en Zwolle.

Voor aanvang van de Vet Cool Man zult u het programmaboekje thuisgestuurd krijgen. Hierin is ook een reglement opgenomen waarin staat uitgelegd op welke manier op de kombaan gereden zal gaan worden. Dit krijgt u tevens digitaal toegestuurd. Nu al nieuwsgierig? Ga naar het kopje ‘Stichting’ en klik op ‘Downloads’. Hier kunt u het reglement alvast downloaden.

Na enkele jaren de Vet Cool Man voor specifieke patiëntengroepen georganiseerd te hebben is gekozen voor een bredere doelgroep te kiezen. Door de dag te organiseren voor chronische of ongeneeslijk zieke kinderen kunnen bereiken we ook gezinnen die normaliter misschien wat minder snel ergens voor worden uitgenodigd. Dit kan dus heel divers zijn.

In tegenstelling tot voorgaande jaren rijden we sinds 2014 eenmalig, maar voor langere tijd op de kombaan. Binnen de huidige opzet is dit voor de organistie makkelijker te coördineren en kunnen we iedereen zo lang mogelijk op de kombaan laten rijden. Eenmaal op het TestCentrum aangekomen zit je dus ongeveer 30 minuten echt in de Porsche, waarvan ongeveer 10 minuten rijden op de kombaan betreft.

Nee! Wij vinden het belangrijk dat de Vet Cool Man voor iedereen toegankelijk moet zijn en er zal dus nooit een deelnemersbijdrage gevraagd worden. Dit kan natuurlijk alleen meer dankzij de financiele steun van vele sponsoren.

Wij maken ongeveer een week voor de Vet Cool Man de definitieve vertreklocaties bekend. Dit is relatief laat, omdat wij zowel aan de kant van de gezinnen (bijvoorbeeld door ziekte) als aan de kant van de Porscherijders (bijvoorbeeld door technische problemen)  op het laatst nog veel afmeldingen ontvangen.

Wij hanteren helaas een ‘Porsche-only’ beleid. In hele uitzonderlijke gevallen kan besloten worden hier een uitzondering op te maken. Hierbij moet u denken aan personen die ingeschreven stonden, maar een dag voor het evenement pech krijgen met hun auto en andere leenauto hebben meegekregen.

Nee, dit is geen verplichting. U kunt ook met eigen vervoer richting Lelystad komen. We verzamelen natuurlijk alsnog wel gewoon bij het ziekenhuis. Er is in Lelystad voldoende ruimte om uw auto te parkeren.

Hier is helaas geen universeel antwoord op te geven. Wij raden u aan om dit bij uw eigen verzekeringsmaatschappij na te vragen. Belangrijk om op te merken is dat de dag geen wedstrijdselement kent. Er wordt alleen onder strikte begeleiding van pace-cars en baancommissarissen op de baan gereden worden. Technisch gezien is het terrein in Lelystad een testcentrum en geen circuit, maar hier oordelen niet alle verzekeringsmaatschappijen hetzelfde over!

Wij zijn ons ervan bewust dat we met een zeer kwetsbare groep mensen te maken hebben en wij besteden daarom extra aandacht aan de weersvoorspellingen. Indien dit speelt zullen we de deelnemers op de hoogte houden van het beleid. Het is vanaf 2003 éénmaal voorgekomen dat we de Vet Cool Man hebben moeten verplaatsen naar een andere datum.