Na afloop van de Vet Cool Man op zaterdag 21 juni j.l. is aan alle deelnemers een enquête ter evaluatie gestuurd. De uitkomst hiervan wordt door stichting Geluk en Vrijheid gebruikt om een beter beeld te krijgen over de beleving van de dag onder de verschillende deelnemers. Wij hechten daarom ook veel waarde aan de ingevulde enquêtes en zijn zeer blij met de 131 ingevulde...

Meer Lezen