Vet Cool Man

Resultaten enquête Vet Cool Man 2014

Na afloop van de Vet Cool Man op zaterdag 21 juni j.l. is aan alle deelnemers een enquête ter evaluatie gestuurd. De uitkomst hiervan wordt door stichting Geluk en Vrijheid gebruikt om een beter beeld te krijgen over de beleving van de dag onder de verschillende deelnemers. Wij hechten daarom ook veel waarde aan de […]